PSY logo 3 transparent

Psychosociale therapie helpt je weer op weg

In deze therapie wordt telkens uitgegaan van het ‘hier en nu’ dat wil zeggen vanuit de probleembeleving van dit moment. Soms kan dit zijn oorsprong hebben in het verleden. Daarom kijken we samen hoe de problematiek van toen doorspeelt in je huidige leefsituatie en wat dat voor je betekent, werk en/of privé. Er wordt aandacht besteed aan wat je nodig is om je probleem(en) op te lossen, of minder zwaar te ervaren en hoe je op een positieve manier met het leven kan leren omgaan.

In de praktijk komen (jong) volwassen met verschillende vraagstukken en problematiek.
Psychologische begeleiding is succesvol bij zelfonderzoek en bij tal van klachten zoals onzekerheid, angst, stress, somberheid of depressie, burn-out, piekeren, traumabehandeling, woede, relatieproblemen, rouw of verlies, lichamelijke klachten met een psychisch component en veel meer.

Veel klachten zijn sterk persoonlijk. Wie je als persoon bent, met je bagage, je gevoelens en wensen, is in mijn praktijk het allerbelangrijkste. De hulpvraag staat centraal. Soms doorlopen we een kort of langduriger (therapeutisch) traject. Psychosociale therapie heeft raakvlakken met verschillende benaderingen binnen de psychologie. Kenmerkend is de persoonlijke sfeer en aandacht bij de ondersteuning of behandeling van jouw proces en/of klachten.

Wat is EMDR?
Eye Movement Desensitization and  Reprocessing is een kortdurende behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een nare of schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel  geweld of een geweldincident. Letterlijk vertaald betekent het: ‘door  oogbeweging opnieuw beleven van de ingrijpende gebeurtenis(sen), deze verwerken  en emotionele reacties ontladen.’ Door EMDR blijkt het mogelijk om een  ‘bevroren’ reactie op een traumatische ervaring te laten verdwijnen zonder  uitgebreide gesprekken en in relatief korte tijd. EMDR is vooral effectief bij  post traumatische stressstoornissen (PTSS), maar ook bij uiteenlopende andere  psychische klachten (faalangst, spanningen, somberheid, burn-out) wanneer deze zijn ontstaan als gevolg van nare ervaringen.

www.jvanderpalm.nl –  jvanderpalm@gmail.com

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com