Alle therapeuten, coaches en docenten die op deze site vermeld staan voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Holistisch werken
  D.w.z. als uitgangspunten nemend:
  * het kijken naar de hele mens, oftewel het ervan uitgaan dat het fysieke, mentale, emotionele, energetische en spirituele bij ieder mens met elkaar samenhangt
  en
  * dat de mens per definitie heel is / goed is zoals die is en beschikt over een zelfhelend vermogen
 • In Barendrecht gevestigd en/of werkzaam zijn
 • Beschikken over een afgeronde beroepsopleiding op minimaal MBO-niveau op het eigen vakgebied
 • Regelmatig bij- of nascholing volgen op het eigen vakgebied
 • Bereid zijn om daar waar mogelijk en/of gewenst samen te werken met en/of te verwijzen naar de reguliere zorgaanbieders of andere complementaire zorgaanbieders
 • Andere deelnemers aan deze website de mogelijkheid bieden van een gratis kennismakingsconsult/gesprek/les met als doel dat ze elkaars werkwijze leren kennen zodat eventueel gericht doorverwijzen mogelijk is
 • In uitzonderlijke gevallen behouden wij ons het recht voor om iemand die niet voldoet aan de opleidings- of bij-/nascholingseis maar van wie wij vinden dat die wel een bijzondere toegevoegde waarde heeft, toch op de website te plaatsen
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com